Vilkår for anvendelse af Egebæksvang Sognehus til andre arrangementer og langtidsleje.


Et "andet arrangement" er et arrangement, som ikke falder indenfor kategorierne begravelse/ bisættelse eller dåbs- eller bryllupsreception.

HVORNÅR KAN LOKALERNE BOOKES?
Lejemålet aftales efter først til mølle-princippet og kan som hovedregel tidligst aftales 2 måneder før
den ønskede dato.

VILKÅR:
Den underskrivende lejer er ansvarlig for at nedenstående overholdes.
  • Lokaler reserveres gennem kirkekontoret og depositum og leje betales ved bestilling.
  • Det er ikke tilladt lejer at opkræve entré eller kontingent i forbindelse med arrangementer.
  • Alle arrangementer samt oprydning skal være afsluttet senest kl. 23.00.
  • Deltagerne benytter udelukkende de aftalte lokaler.
  • Aktiviteterne må ikke virke støjende eller på anden måde generende.
  • Tobaksrygning er kun tilladt udendørs, hvor særlige affaldsbeholdere forefindes. Arealerne udendørs afleveres også i den stand de forefindes.
  • Inventar og materialer behandles hensynsfuldt.
  • Der må ikke stilles genstande på på klaveret i den store sal.
  • Klaveret kan benyttes efter aftale med kirkekontoret.
  • Audiovisuelt udstyr, som forefindes i Sognehuset i den store sal, kan lånes efter aftale med kirkekontoret.
  • Køkkenet kan benyttes til anretning af medbragt mad men ikke til tilberedning i større omfang.
  • Lejer afleverer de lejede lokaler pæne og ryddelige - i den stand de forefindes, når lejer ankommer, dvs. at gulve er fejede, bordplader aftørrede og alt service er vasket. Bordene står i samme opstilling, vinduer er lukkede og lys er slukket. Hvis oprydningen/ rengøringen er utilstrækkelig, og det som følge heraf er nødvendigt at foretage ekstraordinært oprydnings/  rengøringsarbejde, vil lejer blive afkrævet betaling herfor.
  • Al opvask sker i opvaskemaskine af hygiejniske grunde. Service skylles af først - se vejledning i køkkenet.
  • Sognegårdens containere kan bruges til almindeligt køkkenaffald.
  • Andet affald og flasker skal lejeren tage med efter brug.
  • Nøglen må aldrig lægges i postkassen men afleveres på kirkekontoret efter aftale.
  • Egebæksvang Menighedsråd har ikke ansvar for medbragte eller efterladte effekter.