Ritualet

VIELSESRITUAL I EGEBÆKSVANG KIRKE.
Ifølge gældende vielsesritual autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. 

Forud for vielsen ringes efter stedets skik 5 min, når bruden ankommer til kirken.

INDGANG (præludium) (Bruden går/føres ind og på plads i venstre side ift alteret, på stolen længst fremme mod alteret. Gommen sidder overfor hende til højre for alteret, længst fremme. Evt forlover sidder ved siden af gommen og bruden har evt én til at sidde ved siden af sig også).   INDGANGSSALME

  HILSEN   INDLEDENDE BØN OG LÆSNING 
Præsten siger (fra alteret): 
Lad os alle bede! 
Herre, vor Gud, himmelske Fader! 
Vi takker dig for livet, du gav os, 
og for alle dem, der har vist os kærlighed, 
fra vi var børn og indtil i dag. 
Vi beder dig: 
Giv os stadig, hvad vi behøver, 
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed 
ved Jesus Kristus, vor Herre, 
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. 

Præsten fortsætter: 

Således står der skrevet: 

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem. 

Og vor Herre Jesus Kristus siger: 

Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød"? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. 

Og apostlen Paulus skriver: 

Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. 

SALME   


PRÆSTENS TALE (brudeparret sidder ned under talen)
TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING  
Præsten siger: 

Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn): Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru? – Ja! 
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? – Ja! 

Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn): Vil du have N.N. (brudgommens navn), som hos dig står, til din ægtemand? – Ja! 
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? – Ja! 

Så giv hinanden hånd derpå! 

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger: 

Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker. 

Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden vielsesringe. 

FORBØN  Mens brudeparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse: 

Almægtige Gud, 
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab 


og velsignede dem, 
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom; 
lad dem altid leve af din nåde 
og i indbyrdes kærlighed. 

Eller 

Kære himmelske Fader!    Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse  både til sjæl og legeme! 
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed 
og tjene dig oprigtigt i alle ting, 
så at de må leve som dine kære børn 
og engang samles hos dig i de evige boliger! 

FADERVOR (præst og menighed beder for brudeparret) Herefter sætter brudeparret sig ned ved siden af hinanden i venstre side ift. alteret. Gommen tættest på alteret.   SALME   BØN
VELSIGNELSE  
UDGANGSSALME  
UDGANG (postludium) - brudeparret går ud