Vielse

HVORNÅR ER DET MULIGT AT BLIVE VIET I EGEBÆKSVANG KIRKE.

For at blive viet i Egebæksvang kirke skal man enten bo i, eller have en særlig tilknytning til sognet.
Man kan læse hvad "særlig tilknytning" er her.
Det er nemt at finde ud af, om man bor i sognet ved et kig på www.sogn.dk.
Vores tider for vielse er normalt lørdage kl. 12.00 og 14.00.
Når lørdagen falder på en helligdag kan andre tider være gældende.


BOOKING - HVOR HENVENDER MAN SIG.
Henvendelse til kordegnekontoret eller til præsten. Normalt er det den præst, som har højmessen om søndagen, der foretager vielser om lørdagen. Man skal have en samtale med den pågældende præst før vielsen.
PRØVELSESATTEST.
Prøvelsesattest for vielsen udstedes i brudens bopælskommune og bestilles på www.borger.dk.  Prøvelsesattesten afleveres til kordegnen.UDSMYKNING AF KIRKEN.
Pyntning af kirken i forbindelse med vielse, herunder blomster og lys,  aftales med Præsten eller den daglige leder.


Det er ikke tillad at strø blomsterblade på gulvet i kirken, men man må gerne kaste ris udenfor kirken.