Undervisningen

KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN

Konfirmationsforberedelsen foregår tirsdag og torsdag morgen kl. 8.00-9.30. Undervisningen foregår i sognehuset, Strandvejen 340A, og der er mødepligt.
 
Hvilken dag, man undervises, afhænger af Tibberupskolens skema. Skemaet foreligger først i juni måned fra skolens side, men det plejer at være sådan, at klasserne ABCD undervises tirsdag morgen og klasserne EFGH samt elever fra NGG og eventuelle andre skoler undervises torsdag morgen.
 
I Egebæksvang har vi konfirmationer den sidste lørdag i april samt den første lørdag i maj.
 
ABCD KLASSER KONFIRMERES SIDSTE LØRDAG I APRIL, EFGH SAMT ELEVER FRA NGG OG ANDRE SKOLER KONFIRMERES FØRSTE LØRDAG I MAJ. 
 
I 2024 ER KONFIRMATIONSDATOERNE SÅLEDES: LØRDAG 27. APRIL OG LØRDAG 4. MAJ. 
 
TILMELDING FOREGÅR VIA LINK PÅ KIRKENS HJEMMESIDE FRA MIDT I MAJ 2023, NÅR ÅRETS KONFIRMATIONER HAR FUNDET STED.
 
Konfirmanderne har fri fra konfirmationsforberedelsen i skolens efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.
 
Espergærdeskolen og sognepræsterne aftaler hvert år datoer for heldagsundervisning. Der er normalt 3-4 af disse som kompensation for de dage, eleverne ikke kan komme til konfirmationsforberedelsen på grund af temauger, brobygning eller lignende på skolen.
Elever fra privatskoler deltager også i heldagsundervisningen, hvis de får tilladelse hertil af deres forældre. Bemærk, at privatskolerne giver ikke fri til heldagsundervisning.  
 
Det er desuden en betingelse for at blive konfirmeret, at konfirmanderne går jævnligt til gudstjeneste og minimum 10 gange i årets løb.