Ritual

RITUAL FOR KONFIRMATION I EGEBÆKSVANGKIRKE.
iflg. Ritual Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991.

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen.

Under indgangen (præludiet) føres konfirmanderne ind i kirken i proces­sion.

Som kollekter og bibelske læsnin­ger anvendes de tekster, der i Alterbogen er an­ført til pågældende søn‑ eller hellig­dag, eller evt. særlige tekster til konfirmations­gudstjeneste.

Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen er sunget.

INDLEDNINGSKOLLEKT.

TALE TIL KONFIRMANDERNE.
Konfirmationshandlingen begynder med, at præsten fra korbuen holder en kort tale til konfirmanderne. 

Efter talen beder præsten en bøn for konfirmanderne.

Konfirmanderne går op til alteret sammen med præsten.

TROSBEKENDELSEN.
Forsagelsen og trosbekendelsen fremsiges i koraf præst og konfirmander:

Med navns nævnelse spørger præsten hver enkelt konfirmand:

N.N. Vil du konfirmeres i den kristne tro?

Konfirmanden:

Ja!

KONFIRMATIONSVELSIGNELSE.
Konfirmanden knæler, og præsten velsig­ner under håndspålæggelse hver enkelt konfirmand med følgende ord:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn,

han styrke dig i din tro og give dig håb,

han velsigne dig og bevare dig

i sin kærlighed! Amen.

Efter konfirmationsvelsignelsen fremsiger hver enkelt konfirmand sit konfirmationsord. Konfirmationsordet er et bibel- eller salmevers, som konfirmanden selv har valgt i undervisningsforløbet.

FADERVOR.

Når alle er konfirmeret, beder konfirmand­er og præst i kor Fadervor. Konfirmanderne går herefter ned på deres pladser.
Under udgangen (postludiet) føres konfirmanderne ud af kirken i procession.