Klokkeringning

KLOKKERINGNING VED EGEBÆKSVANG KIRKE vedtaget på menighedsrådsmøde 8. marts 2001 justeret 24/11-2005 og 7/10-2009

 

GUDSTJENESTE
  Ringning

Tids-eksempel

Ringe­længde

Afslut med bedeslag

Faste gudstjenester (højmesser)

1. Forringning      
60 min. før

 (kl. 9.00)

5 min.

 

2. Forringning

 

 

 

30 min. før

 (kl. 9.30)

5 min.

 

Sammenringning

 

 

 

5 min. før

 (kl. 9.55)

5 min.

Ja

Andre gudstjenester

Forringning

 

 

 

30 min. før

 (kl. 18.30)

5 min.

 

Sammenringning

 

 

 

5 min. før

 (kl. 18.55)

5 min.

Ja

 

KIMNING

Kimning aftener før højhelligdage

 

 

Juleaften:

som på højhelligdage (se nedenfor)

Påskelørdag:

18.00-19.00 efterfulgt af aftenringning.

Pinselørdag:

18.00-19.00 efterfulgt af aftenringning

Onsdag før Kr.Himmelfartsdag:

18.00-19.00 efterfulgt af aftenringning

Kimning på

Juledag – Påskedag – Pinsedag - Kr.himmelfartsdag:

højhelligdage

Mellem 1. og 2. forringning

varighed: 25 min.

 

Mellem 2. forringning og sammenringning

varighed: 25 min.

 

MORGEN OG AFTENRINGNING   (ikke søn- og helligdage)

 

Ringelængde 

Afslut med bedeslag

Tidspunkt

 

 

 

Sommer fra 1/4

Vinter fra 30/9

Morgenringning

3 min.

Ja

kl.   8.00

kl.   8.00

Aftenringning

3 min.

Ja

kl. 19.00

kl. 16.00

 

Aftenen før

Store Bededag

60 min.

Ja

kl. 18.00 til 
kl. 19.00

i stedet for aftenringning

 

VIELSE

 

Ringning

Kimning

Før vielsen

Fra brudens ankomst

 

 

 - dog tidligst 5 min. før

 

Efter vielsen

 

5-10 min

 

DØDSFALD og BEGRAVELSE

 

Ringelængde

Kapelringning  (med følge)

5-8 min.

Ringning før bisættelse/begravelse

5 min.

Ringning efter bisættelse/begravelse

5-8 min. eller til bilen med kisten er ude af syne