Dødsfald

Folkekirken er begravelsesmyndighed i Danmark. Det betyder, at anmeldelse af dødsfald skal ske til den kirkebogsførende sognepræst i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken.


Man kan vælge at henvende sig til en bedemand, som så tager sig enten helt eller delvist af de praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen/ bisættelsen. Man kan frit vælge hvilken bedemand, man vil benytte, og det er en god ide at spørge bedemanden om prisen på de forskellige ydelser, inden man laver en aftale.


Man kan enten selv anmode om begravelse eller ligbrænding, eller overlade dette til bedemanden. Sidstnævnte kræver, at man udfylder og afleverer en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten udleveres enten af bedemanden eller findes på www.borger.dk.