Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vilkår for anvendelse af Egebæksvang Sognehus til andre arrangementer og langtidsleje.

Et "andet arrangement" er et arrangement, som ikke falder indenfor kategorierne begravelse/ bisættelse eller dåbs- eller bryllupsreception.
 
HVORNÅR KAN LOKALERNE BOOKES?
Lejemålet aftales efter først til mølle-princippet og kan som hovedregel tidligst aftales 2 måneder før
den ønskede dato.
 
VILKÅR:
Den underskrivende lejer er ansvarlig for at nedenstående overholdes.
 • Lokaler reserveres gennem kirkekontoret og depositum og leje betales ved bestilling.
 • Det er ikke tilladt lejer at opkræve entré eller kontingent i forbindelse med arrangementer.
 • Alle arrangementer samt oprydning skal være afsluttet senest kl. 23.00.
 • Deltagerne benytter udelukkende de aftalte lokaler.
 • Aktiviteterne må ikke virke støjende eller på anden måde generende.
 • Tobaksrygning er kun tilladt udendørs, hvor særlige affaldsbeholdere forefindes. Arealerne udendørs afleveres også i den stand de forefindes.
 • Inventar og materialer behandles hensynsfuldt.
 • Der må ikke stilles genstande på på klaveret i den store sal.
 • Klaveret kan benyttes efter aftale med kirkekontoret.
 • Audiovisuelt udstyr, som forefindes i Sognehuset i den store sal, kan lånes efter aftale med kirkekontoret.
 • Køkkenet kan benyttes til anretning af medbragt mad men ikke til tilberedning i større omfang.
 • Lejer afleverer de lejede lokaler pæne og ryddelige - i den stand de forefindes, når lejer ankommer, dvs. at gulve er fejede, bordplader aftørrede og alt service er vasket. Bordene står i samme opstilling, vinduer er lukkede og lys er slukket. Hvis oprydningen/ rengøringen er utilstrækkelig, og det som følge heraf er nødvendigt at foretage ekstraordinært oprydnings/  rengøringsarbejde, vil lejer blive afkrævet betaling herfor.
 • Al opvask sker i opvaskemaskine af hygiejniske grunde. Service skylles af først - se vejledning i køkkenet.
 • Sognegårdens containere kan bruges til almindeligt køkkenaffald.
 • Andet affald og flasker skal lejeren tage med efter brug.
 • Nøglen må aldrig lægges i postkassen men afleveres på kirkekontoret efter aftale.
 • Egebæksvang Menighedsråd har ikke ansvar for medbragte eller efterladte effekter.