Udvalg

MUSIK- OG KONCERTUDVALGET:
Formand: Kim B. Petersen.
Medlemmer: Philip Svane, Henrik Vang, Jan Schøtt-Petersen og Nikolaj Steenberg.

:
At formidle og udvikle Kirkens musikliv i form at koncerter med et varieret og bredt repertoire, som henvender sig  til forskellige grupper og aldersklasser.

AKTIVITETSUDVALGET:
Formand: Karen Bak Jacobsen Halken
Medlemmer: Cecilie Schackinger, Lotte Simonsen, Per Sørensen og Marianne Wiberg.

:
At arrangere aktiviteter i forbindelse med kirkens daglige arbejde, hvilket kan være udflugter eller foredrag.

KOMMUNIKATIONS- OG INFORMATIONSUDVALGET:
Formand: Frank Mølgaard.
Medlemmer: Cecilie Schackinger,  Knud Rosted, Kim B. Petersen, og Marianne Wiberg. 

:
At varetage kirkens kommunikation med "omverdenen".

KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALGET: 
Formand: Jan Schøtt-Petersen.
Medlemmer: Lotte Simonsen, Philip Svane, Henrik Vang, Knud Rosted og Mogens Aarsleff-Hansen Mørdrup Sogn.
Kirkeværge: Nikolaj Steenberg.
Tilforordnet: Kim B. Petersen.

:
1. at virke til, at kirke- og kirkegårdsbygninger er velholdte og i god stand, så de danner den bedst mulige ramme for menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og samtidig udgør en tidsvarende og sikker arbejdsplads for de ansatte.
2. at sørge for, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på kirkegården, og at helhedsindtrykket er en velplejet og velorganiseret kirkegård, hvor alle begravelsespladser er værdige og vel vedligeholdte.
3. at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygning og kirkegård.
4. at tage sig af, at henholdsvis Vedtægt for Egebæksvang Kirkegård og Vedtægt for Egebæksvang Kirke bliver ajourført og overholdt.

VALGBESTYRELSE TIL MENIGHEDSRÅD 2020:
Formand: Jan Schøtt-Petersen
Medlemmer: Philip Svane og Knud Rosted.

EGEBÆKSVANG SOGNS MENIGHEDSPLEJEUDVALG:
Medlemmer: Cecilie Schackinger, Kim B. Petersen og Knud Rosted.