Mødereferater

FORRETNINGSORDEN • Referat fra onsdag d. 9. juni 
 • Referat fra onsdag d. 11. august 
 • Onsdag d. 22. september - Aflyst
 • Onsdag d. 27. oktober - Aflyst
 • Referat onsdag d. 24. november
   • Dagsorden til møde
    Onsdag d. 18. august - kl.19.30
    offentligt orienteringsmøde 


  MENIGHEDSRÅDSMØDER 2020. MENIGHEDSMØDER 2020.
   • Tirsdag d. 14 juli kl.19.00 - 20.00 offentligt orienteringsmøde 
   • Tirsdag d. 15. september: Valgforsamling 

     
  REFERATER FRA MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019.