Menighedsrådsmedlemmer

 

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Knud Rosted
Tlf.: +45 31 36 34 88
Mail: formand@egebaeksvangkirke.dk

NÆSTFORMAND
Medlem af musik og koncertudvalget
Philip Svane

KONTAKTPERSON OG KIRKEVÆRGE
Medlem af musik og koncertudvalget
Nikolaj Steenberg
Tlf.: +45 26601500
Mail: kirkevaerge@egebaeksvangkirke.dk

MENIGT MEDLEM
Formand for  Kirkegårdsudvalget samt formand for Valgbestyrelsen
Medlem af musik og koncert udvalget
Jan Schøtt-Petersen

MENIGT MEDLEM
Formand for aktivitetesudvalget
Karen Bak Jacobsen

MENIGT MEDLEM
Kent Sand Kirk

MENIGT MEDLEM
Medlem af musik og koncertudvalget
Henrik Vang

MENIGT MEDLEM
Medlem af artivitetsudvalget
Lotte Simonsen

KBF. SOGNEPRÆST
Cecilie Victoria Schackinger
Tlf: +45 31333298
Mail: csch@km.dk

SOGNEPRÆST
Marlene Maria Marcussen

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT
Medlem af aktivitetsudvalget
Per Sørensen
Tlf.: +45 29 23 14 01
Mail: ps@egebaeksvangkirke.dk

TILKNYTTET MENIGHEDSRÅDET
Formand for Musik og koncertudvalget
Daglig Leder
Kim B. Petersen
Tlf.: +45 29 23 14 00
Mail: kbp@egebaeksvangkirke.dk

SUPPLEANTER
Ingen