MENIGHEDSRÅDET VED EGEBÆKSVANG KIRKE


Menighedsrådet ved Egebæksvang Kirke består af 8 valgte medlemmer, 2 stedfortrædere og kirkens 2 sognepræster. desuden deltag Daglig Leder og en medarbejderrepræsentant på møderne.
Rådet vælges hvert 4. år. Menighedsrådet er valgt for perioden nov. 2020 - nov. 2024.

MØDER.
Menighedsrådets møder er offentlige og begynder kl. 19.00 ( punkter omhandlende personalesager er dog lukkede for offentligheden). Møderne holdes i sognehuset.
Dagsorden for mødet bliver opslået i våbenhuset og kan hentes her på hjemmesiden en uge før mødets afholdelse.
Udskrift af beslutningsprotokol fra afholdte møder er opslået i våbenhuset ugen efter mødet og kan hentes her på hjemmesiden.