Sognehuset

Sognehuset bestyres af Menighedsrådet ved Egebæksvang Sogn. Den daglige drift, herunder udlejning af lokaler, varetages af den Daglige leder og Kordegnen.VILKÅR FOR LEJE AF SOGNEHUSET.
Receptioner eksempelvis bryllup og dåb: Læs venligst her
Begravelsesarrangementer: Læs venligst her
Andre arrangementer og langtidsleje: Læs venligst her

HUSORDEN FOR BRUG AF SOGNEHUSET.

•  Sognehuset er røgfrit. Det er lejers ansvar at rygeforbudsskiltene respekteres.

•  Service, el-kedel, opvaskemaksine, kaffemaskiner og termokander må benyttes. Der må ikke laves varm mad på stedet. Komfurets ovn må kun bruges til at lune flutes eller lignende. Køleskabet må bruges til at holde egne varer afkølede. Øvrige varer i køleskabet må ikke røres.

•  Ved eventuelle beskadigelser af bygningens lokaler eller inventar skal lejer hurtigst muligt gøre opmærksom på det over for kirketjeneren eller kordegnen, (meddelelse kan evt. lægges i køkkenet). Lejeren er ansvarlig og erstatningspligtig over for menighedsrådet.

•  Der gøres opmærksom på, at sognehuset ligger i umiddelbar nærhed af kirkegården. Derfor henstiller vi til, at støjende adfærd undgås. I tilfælde af overtrædelse af ovenstående regler er kirkens personale berettiget til at bortvise lejeren øjeblikkeligt, annullere et periodisk lejemål, udelukke pågældende forening m.v. fra brug af lokalerne og kræve fuld erstatning for de skader og mangler, som måtte være opstået under og i forbindelse med lejerens benyttelse af lokalerne.

Egebæksvang Sognehus - prisliste: Læs venligst her