SOGNEPRÆST (KBF) 
Cecilie Marie Schackinger
Tlf: +45 31 33 32 98
Send sikker mail til: csch@km.dk
Træffes efter aftale i sognehuset. Mandag er fridag.

SOGNEPRÆST  
Marlene Maria Marcussen
Tlf. +45 51 64 14 18 
Send sikker mail: maeve@km.dk
Træffes efter aftale i sognehuset. Mandag og fredag er fridage.

KORDEGN
Marianne Lunding Wiberg
Tlf: +45 23 43 14 05
Send sikker mail til: mw@km.dk 
Kontortid: tirsdag - torsdag - fredag kl. 10.00 - 13..00

KIRKETJENER
Tommy Dominic
Tlf: +45 40 47 67 88
Mail: td@egebaeksvangkirke.dk 
Mandag er fridag. 

ORGANIST
Alexander Einarsson
Tlf: +45 51 22 14 03
Mail: ae@egebaeksvangkirke.dk 
Mandag er fridag

KIRKESANGER
Charlotte Withen
Mail: cw@egebaeksvangkirke.dk

ANLÆGSGARTNER
Per Sørensen
Tlf.: +45 29 23 14 01
Mail: ps@egebaeksvangkirke.dk

GARTNERIMEDARBEJDER og
Formand for Kommunikations- og informations udvalget 
Frank Mølgaard
Tlf.: +45 29 23 14 02
Mail: fm@egebaeksvangkirke.dk

GARTNERIMEDARBEJDER
Bent Svendsen
Tlf.:+45 20 35 36 30
Mail: bs@egebaeksvangkirke.dk

ANLÆGSGARTNER LÆRLING
Kristian Zahl Ladehoff
Tlf.: +45 29 23 14 03
Mail kl@egebaeksvangkirke.dk

DAGLIG LEDER
Kim B. Petersen

tlf.:  +45 29 23 14 00
Mail: kbp@egebaeksvangkirke.dk
Kontortid: mandag-torsdag kl. 10.00 - 12.00. Telefontid: mandag-torsdag kl. 10.00 - 13.00.