Orgel

 

Orglet er bygget og designet af Marcussen og Søn, og er placeret på det bestående *pulpitur, delvist bag buen ind til tårnrummet.

Foran og under tårnbuen stilles hoved- og pedalværk på fælles vindlade, med henblik på transmission af Trompet 8’, og delvis transmission af Principal 8’.
Bagved og adskilt af en stemmegang stilles svelleværket. Pedalværkets Subbas 16’ C-H og Fagot 16’ stilles på separate vindladesektioner, på begge sider af tårnbuen, bag facade med Oktav 8’ C-cs.

Der blev tagetudgangspunkt i elementer i kirkerummets arkitektur, og facadetårne blev udstyret med gesimser/profiler, samt udsmykket med små rosetter. Det nye orgel optager mere plads på pulpituret, sammenlignet med det tidligere orgel, dels fordi det omfatter flere stemmer end det tidligere orgel, og dels fordi vi ville have klangen mere frem i rummet. Det gamle orgel var anbragt lidt som en ”prop” under tårnbuen. I den nye orgelopstilling findes bedre plads til pibeværkets højde. Det nye orgels klangprofil er mere grundtonepræget, med flere 8’ og 16’ fods stemmer, i forhold til det tidligere orgel, som havde et mindre, mere lystklingende pibeværk.

Farvesætning: Merete Christensen & Bo Seedorff.

Intonation: Jens Christensen, Daniels Schmidt Christensen.

Orgelkonsulent: Sven-Ingvart Mikkelsen

* Et pulpitur  i en kirke er et ophøjet galleri, enten lukket og med stolestader, eller med plads til sangere og orgel (orgelpulpitur)

 

Yderligere information:

Disposition:
Hovedværk (I. man.): Principal 8’, Blokfløjte 8’ C-E fælles med Pr. 8’, Oktav 4’, Fløjte 4’, Cornet III fra c1, Oktav 2’, Mixtur III, Trompet 8’.

Svelleværk (II. man.): Bordun 16’ C-H med gl. piber fra kirkens tidligere orgel, Gamba 8’, Rørgedakt 8’, Celeste 8’ fra c, Ital. Principal 4’, Nasat 2 2/3’, Waldfløjte 2’, Rauschquint II  2’ og 1 1/3’ gl. piber fra kirkens tidligere orgel, Obo 8’.

Pedal: Subbas 16’ d-h med gl. piber fra kirkens tidligere orgel, Oktav 8’ d-f1 fælles med Pr. 8', Gedakt 8’ C-f fælles med Subbas 16’ c-f1, Fagot 16’, Trompet 8’ transmission HV.

Klaviaturomfang: C-g3, C-f1

Koblinger:  H+S, P+H, P+S

Traktur:  Mekanisk

Registratur: Elektrisk

Vindsystem:  Med fjederbelastede bælge, indbygget i vindlader.

Tremulant: Tremulant Hovedværk, Svelleværk.

Temperering: Ligesvævende a1=440 Hz. ved 20oC

Andre hjælpemidler: Laukhuff sættekombinationer 8 x 2.000