Kirkens historieEgebæksvang Kirke blev indviet den 8. august 1897, ca.15 måneder efter grundstensnedlæggelsen den 23. juni året før.


Siden 1887 havde en komité arbejdet for at indsamle midler til opførelse af et kapel i Egebæksvang skov, idet sognet var så stort, at det kneb for mange at komme til kirken i Tikøb.

 


Kystbefolkningen i de små fiskerhuse havde også problemer med at huse de døde, inden de kunne komme i jorden.


I 1891 bevilgede Rigsdagen kr. 8.500, og kulturministeriet godkendte et overslag for byggeriet på kr. 32.000. Arkitekt Ludvig Knudsen fra København tegnede kirken og blev bygmester.

Siden er kirken blevet restaureret flere gange. Første gang i 1922, hvor den blev gjort mere lys og venlig. Kunstnerne Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll havde været med til at sætte præg på kirkens ornamentik og valget af de flerfarvede katedralglas - 50 i hvert bue-vindue indfattet i bly. Både ornamenteringen og katedralglassene blev heldigvis bevaret. I begyndelsen af 1970'erne foretog man en beskeden tilbygning, hvorved kirkeskibets mure førtes frem til tårnets facade.


Fra 1977 til 1995 blev kirken nænsomt, men omfattende restaureret indvendig, således at alt fremstod lyst og smukt ved 100-års jubilæet i august 1997.